Нөхөж судлах хичээл

Бичвэрээ борлуулалт болгох урлаг

2023 оны 11 сарын 13 өдрийн 19 цагаас болсон “Бичвэрээ борлуулалт болгох урлаг”  сургалтыг та доорх сургалтын бичлэгийг үзээд судлаарай.

Та энэ талаар илүү гүнзгийрүүлэн судлах хүсэлтэй бол “Бизнес менежмент Дижитал маркетинг менежмент” 1 жилийн бизнесийн цогц хөтөлбөрт оролцоорой. 

Хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх линкээр ороод аваарай.